Johdanto
Rikos on teko, joka on vastoin yhteiskunnan sovittuja lakeja ja täyttää rikoksen piirteet. Rikoksen vakavuudelle on kolme eri astetta: lievä, "tavallinen" ja törkeä.

Rikos on rangaistava teko, sillä sen tekijän katsotaan käyttäytyneen vasten yhteiskunnan periaatteita tai loukkaavan toisen yhtesikunnan jäsenen oikeuksia kuten perusoikeuksia tai ihmisoikeuksia.

Suomessa periaatteen mukaan rikos on rikos silloin, jos se on rikoksentekohetkellä kirjattu rikokseksi tai kielletty laissa.

Ote
Kaikissa näissä tutkinnan vaiheissa otetaan huomioon eri seikkoja, joilla arvioidaan mahdollista tapahtunutta rikosta. Esimerkiksi henkilön nuori ikä vaikuttaa tuomioon.

Rikoksesta ei rankaista, jos vastaaja ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, eli käytännössä alle 15-vuotiaita ei tuomita rangaistukseen.

Jos kyseessä on kuitenkin rikos, kuten näpistys, sitä selvitellään lastensuojelu- ja sosiaaliviranomaisten avulla. Jokainen on kuitenkin vahingonkorvausvelvollinen, sillä oikeuskelpoisuus alkaa henkilön syntymästä.

Toinen seikka, mitä punnitaan, on syyntakeisuus. Syyntakeisuudessa mietitään, oliko henkilö rikoksen tapahtumahetkellä tilassa, jossa häntä voidaan rankaista.