Johdanto
Riippuvuuksia eli addiktioita voi olla fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia. Ihminen voi olla riippuvainen esimerkiksi päihteistä, syömisestä ja rahapeleistä.

Riippuvuudessa tiettyyn aineeseen tai käytökseen syntyy pakonomainen tarve ja sen käyttö yhä uudestaan ja uudestaan.

Riippuvuus voi syntyä mihin tahansa aineeseen tai toimintaan, josta saa mielihyvän tunnetta.

Riippuvainen henkilö jatkaa mielihyvää tuottavaa toimintaa tai aineen käyttöä sen terveydellisistä ja sosiaalisista haitoista huolimatta.