Sisällysluettelo
Psykologinen tutkimus
Seuraavassa ote muutamista tutkimustyypeistä:
- Kenttätutkimus
- Tapaustutkimus
- Pitkittäis- ja poikittaistutkimukset
- Kaksostutkimus
- Psykologiset testit
- Älykkyystestit

Ote
Psykologinen tutkimus koostuu monesta eri osa-alueesta ja keskittyy tutkimaan ihmisen mieltä. Voimme tutkia esimerkiksi ihmisen persoonallisuutta, aivojen rakenteita tai vaikkapa älykkyyttä.

Psykologinen tutkimus kohtaa myös monia haasteita, mikä tekee psykologisesta tutkimuksesta oman ainutlaatuisen kokonaisuuden.

Psykologinen tutkimus pyrkii selittämään ihmisen toiminnan syitä sekä ymmärtämään niitä. Psykologinen tutkimus tavoittelee tieteen edistämistä, uusien menetelmien kehittymistä sekä saadun tutkimustiedon soveltamista käytäntöön.

Tutkimus on aina monivaiheinen ja etenee vaihe vaiheelta. Tutkimusmenetelmiä on useita ja onkin tärkeää ymmärtää, mitä tutkimustyyppiä olisi syytä käyttää tutkittaessa tiettyjä asioita.

Emme voi esimerkiksi teettää alle kouluikäisille lapsille kirjallisia kyselyitä, sillä heidän lukutaitonsa saattaa olla vielä kehittymätön.