Psykologinen tutkimus | Analyysi | Arvosana 9

Johdanto
Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään tietokoneohjelman ja matematiikan taitojen yhteyttä. Tutkimuksessa alakouluikäiset tekivät aluksi matematiikan taitoja testaavan kokeen.

Kokeen jälkeen oppilaat opiskelivat tietokoneohjelmalla matematiikkaa kaksi kertaa viikossa lukuvuoden ajan.

Katkelma
Kokeelliselle tutkimukselle on tyypillistä tapahtua kontrolloiduissa laboratorio-olosuhteissa. Tämän avulla tutkija pystyy hallitsemaan koetilannetta ja sulkemaan pois ulkoisia ärsykkeitä jotka voisivat vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin.

Tämän takia kokeellinen tutkimus ei voi olla kestoltaan kovinkaan pitkä, ilman että sen luotettavuus kärsii. Kyseinen tutkimus kesti kokonaisen lukuvuoden ajan.

Jos tutkimus kestää näin pitkään, eivät tutkijat pysty enää osoittaa oppimisen johtuneen tietokoneohjelmalla harjoittelusta.

Selosteesta ei käy ilmi, opiskelivatko oppilaat matematiikkaa lukuvuoden aikana muilla tavoilla ohjelman lisäksi.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia