Johdanto
15.3.2017 vihreiden Emma Kari piti ryhmäpuheenvuoron eduskunnan välikysymyskeskustelussa, joka käsitteli koulutukseen tehtyjä leikkauksia ja siihen liittyviä sosiaalisia ongelmia.

Kari koki leikkausten erityisesti johtavan nuorten syrjäytymiseen ja mahdollisuuksien menettämiseen. Karin teesi on, että koulutuksesta ei tulisi leikata siihen liittyvien sosiaalisten ongelmien vuoksi.

Ote
Puhe alkaa dramaattisesti ja menee suoraan aiheeseen, kun Emma Karin ensimmäinen lause puheessa on “Me elämme nyt kadonneiden poikien maassa.” Kari käyttää toistoa puheessaan saadakseen korostettua aihetta erityisesti.

Esimerkiksi aloituskappaleessa toistuu sanat “Yhä useampi poika ––” monta kertaa. Aloituskappale on samalla hyvin tunteisiin vetoava surullisen sisältönsä takia, koska siinä kerrotaan, että yhä useampi poika ei osaa mm. lukea kunnolla.

Kari käyttää puheessaan myös kielikuvallisia vertauksia, esimerkiksi hän sanoo puheessaan “On paljon helpompi kasvattaa ehjiä lapsia, kuin korjata rikkinäisiä aikuisia”.