Persoonallisuuden kehitys | Essee | Arvosana 10

Johdanto
Erikson teoria on teoria persoonallisuuden kehittymisestä läpi elämän. Teorian ydinsanoma on, että kriisit ovat väistämättömiä, ja niiden prosessointi edistää muutosta sekä evoluutiota.

Konfliktit vahvistavat Eriksonin mukaan sitä mitä olemme, ne auttavat kasvamaan ja opettavat uutta. Eriksonin teoria sisältää kahdeksan vaihetta, joista jokainen on joku ikävaiheelle tyypillinen ja merkittävä kriisi.

Katkelma
Leikki-iässä 3-6-vuotiaana pienestä kasvaa aloitteellinen taikka syyllisyyttä tunteva. Lapsi tutustuu itseensä ja maailmaan etenkin leikin avulla, jolloin lapsen täytyy tunnistaa ja välittää omaa rooliaan ympäristöön.

Aloitteellinen lapsi ymmärtää, että vanhemmilla on omat elämänsä, ja osaa suunnitella osuuttaan ihmissuhteissa.

Leikki-iässä lapsi tarvitsee kuitenkin vielä paljon huomiota, ja mikäli hän ei sitä saa, kokee lapsi ahdistusta ja syyllisyyttä.

Lapsen käsitys työnteosta ja omista kyvyistään muodostuu varhaisessa kouluiässä. Mikäli kaikki menee mallikkaasti lapsi kokee itsensä kykeneväksi ja ryhtyy myös itsenäiseen työskentelyyn.

Jos lapsi ei saa riittävää tunnustusta, kokee hän itsensä muita huonommaksi ja riittämättömäksi. Viidennessä vaiheessa lapsi/nuori alkaa epäillä kaikkea sitä, mihin hän on aiemmin uskonut.

Nuoruusiässä identiteetti muodostuu vahvemmaksi, paitsi jos tämä kehitystyö epäonnistuu tulee nuoren persoonasta hajanainen.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia