Johdanto
Pakolaisella tarkoitetaan henkilöä, joka joutuu lähtemään kotimaastaan siellä olevan uhkan tai vainon takia turvaan toiseen maahan.

Pakolaisuus on globaali ilmiö, eli sitä esiintyy maailmanlaajuisesti. Lähivuosina pakolaisuutta on esiintynyt paljon ja siitä käydään keskustelua mediassa jatkuvasti.

Ote
Pakolaisuutta esiintyy paljon Lähi-Idän alueella, jossa mm. erilaiset terroristijärjestöt ja sodat ylläpitävät pelkoa ihmisissä.

Maat ovat kansalaisille vaarallisia, joten monet joutuvat lähtemään maastaan. Jos he ovat onnekkaita, voivat he saada turvapaikan.

On muistettava, että kaikille ei myönnetä turvapaikkaa. Pakolaisia tulee paljon Eurooppaan ja Suomeen, mutta myös muualle maailmaan.

Suomessa pakolaisuudesta käydään jatkuvaa keskustelua, koska maan pakolaiskanta on lähivuosina kasvanut.

Turkin hyökkäys Syyriaan on juuri nyt ajankohtainen aihe, koska hyökkäys on tapahtunut aivan vähän aikaa sitten.

Ihmiset, jotka Syyriasta joutuvat lähtemään, ovat pulassa hyökkäyksen takia. Jos he jäisivät maahan, olisi heidän henkensä uhattuna.