Johdanto
Pakolaisella tarkoitetaan henkilöä, joka joutuu lähtemään kotimaastaan siellä olevan uhkan tai vainon takia turvaan toiseen maahan.

Pakolaisuus on globaali ilmiö, eli sitä esiintyy maailmanlaajuisesti. Lähivuosina pakolaisuutta on esiintynyt paljon ja siitä käydään keskustelua mediassa jatkuvasti. Ihmisten näkemys ilmiöstä ja sen vaikutuksista ovat hyvin eroavia.

Ote
Kuten muuallakin maailmassa, myös Suomessa on pakolaisuutta vastustavia ihmisiä. Ihmiset ovat huolissaan pakolaisuuden valtiolle tuomista kustannuksista ja muista seikoista.

Useilla on uskomus siitä, että kaikki pakolaiset tulevat Suomeen vain paremman elintason perässä. Tilanne ei kuitenkaan ole näin. Pakolaiseksi lähtee ne ihmiset, joiden omassa maassa ei ole turvallista.

Varmasti myös elintasopakolaisuutta esiintyy, mutta lukemat eivät ole läheskään yhtä suuret. Yleistämisellä ihmiset luovat vain itselleen vääristyneen kuvan siitä, mitä pakolaisuus todella on.

Samalla he luovat myös valtavan määrän tarpeetonta vihaa aihetta kohtaan, josta eivät itse tarpeeksi tiedä. Jotkut myös uskovat siihen, että pakolaiset saavat valtavan määrän tukia, joilla voi elää rikasta elämää.