Sisällysluettelo
Orjuus Antiikissa
Eurooppalaisten Orjat Amerikassa
Vertailua

Ote
Antiikin talous sekä kulttuurin kehitys perustui suuresti orjien tekemään työhön. Fyysisesti rankat työt jätettiin orjien kontolle ja työ usein oli hyvin rankkaa kuten Ateenan kaivoksissa 30 000 työskentelevällä orjalla.

Miltein kaikki Roomaan rakennetut monumentit ja tieverkostot ovat orjien rakentamia. Orja joutui tekemään päivästä päivään monta tuntia hyvin rankkaa työtä

joka johti myös siihen että orjalla ei kehittynyt minkäänlaista suhdetta isäntänsä kanssa. Inhimillinen suhde isäntään vaikutti suunnattomasti orjan hyvinvointiin

parhaimmassa tapauksessa orjan elämä ei pahemmin poikennut töissä käyvästä ateenalaisesta, kreikkalaisesta tai roomalaisesta.

Ateenassa orjilla oli kuitenkin mahdollisuus päästä palvelutöihin kaupungille tai yksityistalouksiin, tämänkaltaisia ammatteja oli esimerkiksi lääkäri, opettaja ja imettäjä.

Rooman valloitussotien loputtua orjia ei jatkuvasti saatu lisää, joka edesauttoi orjien tilannetta siten, että heistä alettiin pitää parempaa huolta

koska henkihievereille hakattu orja ei olisi minkään arvoinen orjakaupoilla. Orjat alkoivat myös saamaan kannustusta isänniltään ja joissain tapauksissa jopa palkkaa.