Johdanto
violiiton päättyessä omaisuuden jakoon vaikuttaa avio-oikeus ja avioehto. Avio-oikeus tarkoittaa, että solmittaessa avioliitto puolisot saava oikeuden toistensa omaisuuteen.

Se on piilevä, sillä se astuu voimaan vasta liiton päättyessä. Avio-oikeuteen kuuluu se omaisuus, mikä puolisoilla oli heidän solmiessaan avioliitto, ja se omaisuus, minkä he saivat avioliiton aikana.

Ote
Kumpikin puoliso saa erossa puolet yhteisestä netto-omaisuudesta. Avio-oikeuden alainen omaisuus tasataan (tasinko).

Tasinko lasketaan luetteloidusta omaisuudesta: lasketaan kummankin puolison varat ja velat, ja saadaan selville säästö. Varakkaampi puoliso maksaa toiselle tasinkoa sen verran, että molemmille jää yhtä paljon.

Mikäli puolisot saavat sovussa jaettua omaisuutensa, puhutaan sopimusosituksesta. Jos aviopuolisot ovat riitaisia eikä sopiminen onnistu, määrää käräjäoikeus pesänjakajan tehtävään. Tällöin tehdään toimitusositus.