Johdanto
Sanoilla voi muuttaa maailmaa niin paremmaksi kuin ikävämmäksikin paikaksi elää. Kaija Pitkäniemen blogikirjoituksessa "Sano se ääneen!"

(www.intuitivo.fi, 4.2.2014) pohditaan positiivisten kommenttien vaikutusta kirjoittajan elämään.

Pitkäniemi muistelee lämmöllä omaan elämäänsä myönteisesti vaikuttaneita kannustavia sanoja mutta ihmettelee samalla, miksi suun avaaminen on usein vaikeaa.

Ote
Joissakin tilanteissa vaikeneminen ei välttämättä johdu piittaamattomuudesta. Pitkäniemi kirjoittaa blogissaan ihmisistä, jotka kokevat tragedian ja joita ei tämän vuoksi uskalleta kohdata aidosti.

Pitkäniemen mukaan "puhumattomuuden taustalla on usein pelko". Vaikka pelon voisi kuvitella olevan pelkoa tragedian kohdanneen loukkaamisesta, se vaikuttaa blogikirjoituksen perusteella enemmänkin pelolta oman turvallisen maailman särkymisestä.

Mielestäni suomalaiselle kulttuurille tyypillinen laajan oman tilan antaminen ja vaikeneminen ovat ongelmallisia juuri silloin, kun ihminen kärsii mielenterveysongelmista, sillä omien voimavarojen loppuessa on vaikeaa alkaa puhua tilanteestaan muille.