Nuoruus kaunokirjallisuudessa | Essee | Arvosana 8

Johdanto
Lukutaito on kyky, joka on välttämättömyys nyky-yhteiskunnassamme. Lukutaito on heikentynyt Suomessa, erityisesti nuorten keskuudessa.

Lukukeskuksen nettisivuilla julkaistussa artikkelissa ”Kansainvälistä lukutaitopäivää vietetään 8.9.” kerrotaan, miksi lukeminen ja lukutaito ovat keskeisiä ominaisuuksia elämässämme.

”Lukutaidolla on merkitystä myös sukupuolten välisen tasa-arvon, kestävän rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumisen kannalta”, Lukukeskus tiedottaa.

Katkelma
Juha Hurmeen kolumni ”Ilman kirjaa on kurjaa” (Yle.fi 18.3.2015) esittelee lukutaidon hyötyjä kymmenkohtaisen ohjelman avulla.

Hurme toteaa, että oma äidinkieli on perusta vieraiden kielien oppimiselle. Lukutaitoisella nuorella on paremmat lähtökohdat oppia vierasta kieltä, koska hän ymmärtää helposti suomenkielistä tekstiä.

Vastaavasti lukutaidottomalla nuorella on jo tarpeeksi haasteita oman äidinkielen lukutaidon kanssa, jolloin vieraiden kielten opiskelu tuntuu ylitsepääsemättömältä esteeltä.

Tämä on myös merkittävä tekijä työmarkkinoilla, koska lukutaitoiset ihmiset työllistyvät paremmin kuin ihmiset, joilla lukutaito on kohtalainen.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia