Johdanto
Èmile Zolan novelli Työnlakkautus (1888) edustaa realistista tyylisuuntaa. 1800-luvun loppu oli realismin aikaa, jolle tyypillistä on, että teokset ovat kertomakirjallisuutta.

Novellin miljöö sijoittuu Pariisiin, kuten novellissa muutamaan otteeseen mainitaan. Realismille tyypillisesti novellin tapahtuma-aika on silloin, kun itse teos on kirjoitettu, eli 1800-luvun loppu.

Ote
Kuten realistisissa teoksissa ylensä, myös Työnlakkautus-novellissa kuvailu on tarkkaa. Tyyli on täsmällistä sekä todenmukaista.

"Tuolla suuren huoneen perällä seisoo kone äänettömänä laihoine käsivarsineen, liikkumattomine pyörineen, se ennentää siellä alakuloisuutta, tuo

jonka huokuna ja jytinä ennen tavallisesti, työssä raivoavan jättiläisen sydämmen tykynnän tavoin, elähytti koko talon." Kieli on selkeää yleiskieltä.