Johdanto
Leo Tolstoinin novelli Aljosa Gorsok, kertoo köyhän talonpojan elämästä vailla unelmia. Novelli etenee kronologiessa järjestyksessä ja siinä on käytetty ulkopuolista kertojaa.

Hän kertoo tapahtumien kulusta, mutta ei itse kuulu niihin. Novelli kertoo Aljosa Gorsokin elämästä köyhänä talonpoikana. Kertoja kertoo tarinaa Aljosan silmin, mutta ei tiedä kuitenkaan tämän ajatuksia tai tunteita.

Kertoja pitää Aljosaa nöyränä ja alistuvaisena henkilönä, joka elää muiden ehtojen ja sääntöjen mukaisesti.