Johdanto
Neuvostoliitossa talousongelmat alkoivat pahenemaan 1980-luvulla. Kauppojen hyllyt tyhjentyivät, yritysten välillä ei ollut kilpailua, jolloin tavaroiden laatu ja työn tehokkuus olivat heikkoja.

Ote
Sosialistisissa maissa oli tapana, että kommunistijohtajat pysyvät vallassa aina kuolemaansa asti.

Vasta kun kolme iäkästä maan johtajaa kuoli kolmen vuoden sisällä, havahduttiin uudistuksien tarpeellisuuteen.

Uusi nuorempi presidentti Gorbatsov aloitti talouden uudistusohjelman eli perestroikan, jolla pyrittiin nostamaan talouden tehokkuutta sekä parantamaan tuotteiden laatua ja saatavuutta.