Johdanto
Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri U Thant väitti vuonna 1967 New Yorkissa pitämässään puheessa, että nationalismi olisi edelleen ihmistä ohjaavista voimista suurin, vaikka ajateltaisiin toisin.

Väitteen alkuperästä on toki muistettava, että se annettiin silloin, kun maailmaa jakoi kylmä sota.Väite ei päde vain Euroopassa.

Kun juutalaiset saivat oman valtionsa, Israelin vuonna 1948, oli nationalismi Lähi-Idässä puhtaasti esillä.

Ote
1950-luvulta eteenpäin maailmassa vallitsi kahden suurvallan, Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välinen sota. Sotaa kutsuttiin kylmäksi sodaksi

sillä maiden välit olivat kylmät, mutta toisaalta myös vastakohdaksi “kuumalle sodalle”, jossa käytetään aseita. Kylmän sodan aikana aseet eivät siis olleet siinä mielessä läsnä, että niillä olisi sodittu.

Aseita oli paljon ja ydinaseiden kehittyessä niissä oli niin paljon tuhovoimaa, että yksikin ydinaseen laukaisu olisi riittänyt tuhoamaan koko maailman.

Kostoa pelätessään kumpikaan suurvalloista ei uskaltanut käyttää aseitaan, vaan syntyi kauhun tasapaino. Maailma oli tuolloin kaksinapainen, ja myös kahtia jakautunut. Kumpikin suurvalta piti tiukasti kiinni oman puolensa alueista.