Johdanto
Lehmien liikkuvuus, valpas, liikkuva, eloisa ja sellainen kauhean primitiivinen ja reaktiivinen saa joidenkin ihmisten kiinnostuksen nousemaan.

Lehmien ruumiisiin aletaan suhtautua tuotteina tai hyodykkeinâ, joita voidaan erilaisilla rationaalisilla keinoilla parantaa.

1950-IuvuIIa alettiin yha yleisimmin siirtya kasinlypsysta konelypsyyn. Ajan kuluessa me paremmin tiedetaan mita siella elainten ruumissa tapahtuu. Lehmat paasevat rakennuksien sisalla vapaasti kavelemaan.