Johdanto
Viime vuosien aikana suomen kieli on kirjavoitunut voimakkaasti. Uusien ilmaisutarpeiden takia on syntynyt uusia tyyli- ja tekstilajeja

ja puhekielestä on tullut luontevampi osa kieltämme sosiaalisen median käytön sekä viestipalveluiden myötä.

Ote
Teknologian kehittyminen lisää omalta osaltaan tekstien määrää ja täten tekstilajien määrää. Uudet tekstilajit taas edellyttävät kielen sopeutumiskykyä, mikä lisää pakostikin kielellistä moninaisuutta.

Nopeasta muutoksesta huolimatta uskon vahvasti, että kielen rakenne säilyy tulevaisuudessa ennallaan ja sanaston laajeneminen on pikemminkin positiivinen ilmiö globalisaation näkökulmasta.