Johdanto
Musiikki kappaleena voi olla olemassa hyvinkin monella tapaa, eikä asia ole lainkaan yksiselitteinen.

Musiikki kappaleena voi olla olemassa metafysiikassa eri tavoilla, mutta myös idealismissa eli subjektiivisessa ja objektiivisessa todellisuudessa.

Ote
Materialismin monismin mukaan kaikki on pohjimmiltaan ainetta, eli materiaa. Kaikki tosiasiat ovat riippuvaisia fyysisistä prosesseista.

Materialismin mukaan siis kaikki olemassa oleva palautuu aineeseen, aineellisiin voimiin tai fysikaalisiin tapahtumiin.

Jos musiikki kappaleena on olemassa esimerkiksi ajatuksina, palautuvat ajatukset musiikista aineelliseen.