Moraalinen toimijuus | Essee | Arvosana 9

Sisällys
Moraalinen toimijuuS
Arvot
Hyve-etiikka
VelvolliSuuSetiikka
SeurauSetiikka
EgoiSmi
ElämänfiloSOfia
Soveltava etiikka

Katkelma
Moraalinen toimijuus tarkoittaa sitä, että sinä itse pystyt arvioimaan mitkä asiat ovat moraalisesti oikein ja väärin sekä toimimaan niiden mukaan vastuullisesti.

Moraalisena toimijana sinun tulee ymmärtää kolme ehtoa: 1. Ymmärrät että sinun lisäksesi on myös muita moraalisia toimijoita, 2.

Tiedostat sinun toimintasi ja valintojesi vaikuttavan muihin toimijoihin ja 3. Ymmärrät tekojesi seuraukset. Esimerkiksi minun tulee ymmärtää koulussa, että muut luokkalaiseni ovat yhtä tärkeitä moraalisia toimijoita kuin minä

ymmärtää, että en voi päättää yksin asioista, jotka koskevat myös muita sekä tiedostaa tarkkaan valintojeni seuraukset, jotka voivat pahimmillaan loukata toisia.

Silti jokaisella moraalisella toimijalla on vapaus tehdä omia päätöksiä. Vapaus käsitteenä tuo monelle mieleen erilaisia asioita.

Toisille vapaus tarkoittaa itsenäisyyttä ja mahdollisuutta lähteä mihin tahansa, milloin tahansa. Toisille se voi tarkoittaa esimerkiksi sananvapautta.

Minulle vapaus merkitsee oikeutta tuntea mitä tunnen, olla sellainen persoona kuin olen sekä tehdä asioita, jotka tekevät minut onnelliseksi, kuten tanssiminen, syvällinen keskusteleminen sekä uusiin ihmisiin tutustuminen.

Suomalaisessa yhteiskunnassa meillä on paljon enemmän vapauksia kuin joissain muissa valtioissa. Minä olen vapaa toimimaan oman moraalini mukaisesti, mutta minun tulee kuitenkin muistaa toimia Suomen lain mukaisesti.

Minun vapauteni ei ole yhtään sen tärkeämpää kuin kenenkään toisen vapaus. Minun vapauteni ei myöskään rajoita kenenkään toisen vapautta.

Minusta se ei olisi hyväksyttävää, että minä voisin olla vapaa, jos se merkitsisi toisen ihmisen vapauden riistämistä.

---

Arvot ovat asioita joita ihmiset pitävät itselleen tai yhteisöissään tärkeinä ja oikeina. Ihmiset toimivat omien arvojensa mukaan.

Minulle tärkeimmät arvot ovat olleet samat lähes koko elämäni ajan: ystävällisyys, tasa-arvo, ymmärtäväisyys, rakkaus sekä tunteellisuus.

Olen luonteeltani todella välittävä ja herkkä ihminen, joten tunteellisuus sekä rakastaminen ovat minulle arkipäivää. Rakastan perhettäni sekä ystäviäni ja pyrin osoittamaan sen heille päivittäin.

Nämä arvot/piirteet ovat tulleet osittain kasvatukseni myötä, mutta olen myös itse vaikuttanut siihen kuinka tärkeiksi nämä arvot ovat minulle tulleet.

Yritän kohdella ihmisiä aina hyvin ja ymmärtää heidänkin puolensa tarinasta, vaikka he eivät samaa tekisi minulle. Pyrin olemaan arvottamatta ihmisiä minkään perusteella ja kohtaamaan ihmiset yksilöinä.

Suomalaisen yhteiskunnan tärkeimpiä arvoja ovat esimerkiksi tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, yksilöllisyys sekä luottamus. Kaikista vahvimmin arkielämässämme näkyy yksilöllisyyden sekä oman tilan merkitys.

Suomalaiset saattavat tuntea itsensä ahdistuneeksi ulkomailla, jossa tuntemattomat saattavat tulla antamaan sinulle poskisuudelmia.

Samalla kun me voimme kokea tämän ahdistavaksi, kyseinen ulkomaalainen voi loukkaantua pahasti, että me emme arvosta hänen kulttuuriaan ja heidän tapojaan.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia