Moraalinen realismi ja relativismi | Essee | Arvosana 10

Johdanto
Moraalinen realismi ja moraalinen relativismi ovat metaetiikan näkemyksiä siitä, onko objektiivisia moraalisääntöjä olemassa.

Moraalisen realismin mukaan on olemassa objektiivisia moraalisääntöjä, ja moraalisen relativismin mukaan tällaisia ei ole.

Katkelma
Moraalinen realismi voidaan jakaa moraaliseen naturalismiin ja ei-naturalismiin. Naturalismin mukaan objektiiviset moraalisäännöt ovat jollain tavalla luonnollinen osa ihmistä.

Ei-naturalismin mukaan moraalin lähde on jotain ei-luonnollista, minkä takia sitä ei voida tutkia empiirisen tieteen keinoin.

Ei-naturalismista erotetaan usein supernaturalismi. Sen mukaan moraalin lähde on yliluonnollinen, esimerkiksi Jumala.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia