Monimuotoisuus | Essee | Arvosana 10

Johdanto
Luonnon monimuotoisuus, toiselta nimeltään biodiversiteetti tarkoittaa eliölajien ja niiden elinympäristöjen laajaa kirjoa.

Monimuotoisuus hallitsee luontoa kaikkialla ympäri maapalloa. Sitä kuitenkin uhkaavat monet tekijät, joita yritetään ehkäistä monin eri keinoin.

Mutta mitä kaikkea monimuotoisuus pitää sisällään ja mikä sen merkitys on maapallolle? Monimuotoisuus jaetaan pääsääntöisesti kolmeen eri tasoon.

Katkelma
Viimeinen taso on ekosysteemien monimuotoisuuden taso, joka tarkoittaa erilaisten elinympäristöjen eli biotooppien määrää tietyllä alueella tai jopa koko maapallolla.

Maapallolla voi havaita kymmenen erilaista suurekosysteemiä eli biomia. Suurekosysteemit pitävät sisällään useita erilaisia ekosysteemejä.

Tällaisia biomeja ovat esimerkiksi valliriutat sekä kallionpainanteissa olevat pienet vesilammikot. Tietyt ekosysteemi tyypit voivat myös erota sen perusteella, mitä ne pitävät sisällään.

Metsäekosysteemi on hyvä esimerkki tästä. Metsäekosysteemit, joissa on havaittavissa useita eri puulajeja, puroja ja kallioita ovat paljon monimuotoisuudeltaan rikkaampaa kuin yhden puulajin metsät.

Monimuotoisuus on kuitenkin vakavasti uhattuna ihmisen toimesta, sillä ihmisen kuluttaa vuosittain 1,5-kertaisesti sen mitä maapallo voi meille antaa.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia