Johdanto
Kokemuksesta tiedämme, että pitkällä jakoavaimella on helpompi avata kiinni juuttunut mutteri kuin lyhyellä.

Oven auki tai kiinni työntäminen on sitä helpompaa mitä kauempana työntökohta on saranasta.

Ote
Voima ja etäisyys ovat kääntäen verrannollisia. Eli kun etäisyys pienenee, niin voima kasvaa. Piirrä mittaustulokset

(1/d,F)-koordinaatistoon (linearisointi). Miten voima ja etäisyyden käänteisarvo näyttävät riippuvan toisistaan?