Johdanto
Identiteetti on monitasoinen sekä moniselitteinen asia. Se kattaa kaiken sen, millaiseksi ihminen itsensä käsittää ja tähän liittyvät asiat.

Identiteettiin on myös tiukasti sidoksissa ihmisen kokemus ja käsitys hänen omasta arvostaan. Identiteetti siis kuvaa sitä, kuka ihminen on ja se kehittyy ja muuttuu elämänkaaren aikana.

Identiteetin eri osilla voi tilanteesta riippuen olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia henkilön elämässä.

Ote
Identiteettiin vaikuttavat myös suuret muutokset elämässä. Esimerkiksi muutto uuteen paikkaan muuttaa ihmisen ympäristöä ja tuttavapiiriä, jolloin identiteetti muovautuu suhteessa muihin.

Jos henkilö syntyy ja asuu suomessa ja myöhemmin muuttaa toiseen maahan, hänen identiteetissänsä suomalaisuus saattaa korostua uudessa ympäristössä aikaisempaa enemmän.

Myös suuren menetyksen vaikutus identiteettiin voi olla suuri, jos ihminen alkaa pohtimaan omaa elämäänsä ja mahdollista uutta rooliaan esimerkiksi perheessä.

Tämä identiteetin nopea muutos saattaa olla ihmiselle rankkaa, sillä useimmiten identiteetti muovautuu pitkällä aikavälillä.

Ihmisen identiteetistä suuri osa koostuu myös hänen kansallisuudestaan, etnisyydestään sekä maailmankatsomuksestaan, jotka saattavat olla hyviin yhteen sitoutuneita.

Identiteettiin vaikuttaa myös se, kuuluuko henkilö näiltä tai muilta ominaisuuksiltaan valtakulttuuriin vai johonkin vähemmistöön.

Esimerkiksi Suomessa samassa kaupungissa asuvilla saman ikäisillä ihmisillä voi olla toisistaan selkeästi poikkeavat identiteetit, jos toinen heistä on valkoinen kantasuomalainen ja toinen somalitaustainen maahanmuuttaja.

Maahanmuuttajalle oman kansallisen identiteetin muodostaminen saattaa olla vaikeaa ja pitkä prosessi, johon vaikutuksia antaa asuinmaan ja sen kulttuurin lisäksi myös hänen perheensä ja kotimaansa kulttuuri, joita henkilö tasapainottelee elämässään.