Johdanto
Filosofiassa on monenlaisia suhtautumistapoja ihmisen tahdon vapauteen. Indeterminismissä ajatellaan, että maailmankaikkeudessa asioita tapahtuu myös puhtaan sattuman seurauksena, eikä kaikissa asioissa ole havaittavissa syy-seuraus-suhdetta, jolloin vapaa tahto mahdollistuu, kun se ei ole riippuvainen syy-seuraus-suhteista.

Indeterminismin mukaan ihmisellä on myös olemassa vapaa tahto eli yksilöllä on oikeasti vapaus päättää omista valinnoistaan.

Vapaata tahtoa perustellaan indeterminismissä esimerkiksi ihmisen vahvalla tunteella, mikä on oikein ja mikä väärin ja ihmisen vahvalla tunteella, siitä mitä ihminen haluaa tehdä.

Kausaalisessa determinismissä taas uskotaan kausaaliseen selitysmalliin maailmasta eli asioilla ovat syynsä ja seurauksensa.

Kovassa determinismissa asia on viety äärimmilleen ja ajatellaan, että kaikki maailmankaikkeuden tapahtumat linkittyvät toisiinsa syy-seuraus-suhteilla.

Eli esimerkiksi Linnunratamme synty voi olla ansiota yhden atomin törmäyksestä toisen atomin kanssa alkuräjähdyksen alkuvaiheilla.

Tällainen kova determinismin käsitys taas syö vapaalta tahdolta pohjan, koska sen mukaan ihmisillä tai muillakaan elävillä olennoilla ei olisi mitään valinnan vapautta elämässään, vaan he eläisivät "elokuvassa", joka on käsikirjoitettu jo etukäteen valmiiksi.