Johdanto
Seurausetiikka on yksi etiikan suuntauksista. Etiikka tarkoittaa sitä, millaisia moraaliperiaatteita ihminen valitsee noudattaa.

Moraali puolestaan tarkoittaa sitä, minkä ihminen kokee hyväksi ja minkä taas pahaksi. Moraali ohjaa toimimaan erilaisissa tilanteissa.

Seurausetiikka perustelee tekojen moraalista arvoa sillä, millaiset ovat kyseisestä teosta aiheutuvat seuraukset.

Seurausetiikan mukaan ei siis ole mitään väliä, millaisiin seurauksiin teolla on pyritty, vaan ainoastaan teon seuraukset määrittävät sen, onko teko moraalisesti hyväksyttävä vai ei.

Heidän mielestään siis tilanne, jossa rikas yrittäjä lahjoittaa kodittomalle ja vähävaraiselle henkilölle suuren kassillisen ruokaa ja hieman rahaa sen takia, että toimittaja on tekemässä hänestä juttua suosittuun lehteen, jossa yrittäjä haluaa antaa mahd.

Hyvän kuvan itsestään siinä toivossa, että se lisäisi hänen yrityksensä asiakaskuntaa, on moraalisesti oikein, sillä teosta on aiheutunut hyvää kodittomalle. Seurausetiikassa on siis paljon ongelmia.