Johdanto
Onko väite totta vai ei? Mitä on totuus? Väitettä voi tarkastella käyttäen erilaisia kriteerejä selvittääkseen onko väite totta.

Ensimmäinen kriteeri on toteamuksen tai väitteen vastaavuus maailmassa, kuinka se toteuttaa tämän. Eli lause p toteutuu maailmassa m, vain jos tämä vastaa todellisuutta hetkessä.

Ote
Toinen kriteeri on väitteen ja todellisuuden yhtenevyys. Eli lause p toteutuu maailmassa m, jos tämä on oikeasti mahdollista, tottumusten ja olosuhteiden mukaista, joka olisi toteutettavissa eli realistista.

Esimerkiksi lause "Suomessa on 30 astetta lämmintä tammikuussa" ei vastaa todellisuutta sen epärealistisuuden takia.

Suomen sijainti pohjoisessa vaikuttaa tämän vuodenaikoihin ja lämpötiloihin niin että kyseinen väite olisi epätodennäköinen ja näin ei olisi hyväksyttävä ja ei olisi totta.