Miksi epäonnistun ruotsin opiskelussa | Essee | Arvosana 9

Johdanto
Valitsin tarkasteltavaksi oppiaineeksi ruotsin. Tämä aine tuntui soveliaalta kyseessä olevaan tehtävään, jossa tarkoituksena on pohtia opiskelussa onnistumista tai epäonnistumista ja avata tätä eri oppimiseen liittyvien käsitteiden kautta.

Ruotsi on ollut minulle aina hyvin vaikea aine oppia, enkä ole saanut onnistumisen kokemuksia siinä.

Katkelma
Vaihdoin neljännellä luokalla koulua tavalliseen peruskouluun. Kyseisessä koulussa minun ei ollut mahdollista jatkaa ruotsin opiskelua.

Tällöin yhteys oraalla olleeseen ruotsin oppimiseen katkesi, ja minun on ollut myöhemminkin vaikea tavoittaa noita runohetkiä

joissa ehkä parhaimmillaan ruotsi välittyi minulle hyvin kokonaisvaltaisesti, jopa kehollisena kokemuksena. Tällaista oppimista kutsutaan holistiseksi oppimiseksi.

Kun siirryin yläasteelle, alkoi minun varsinainen ruotsin opiskelu B1 ryhmässä. Vaikka kurssit olivatkin tarkoitettuja vasta-alkajille, oli minun alusta-asti vaikea päästä opintoihin mukaan.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia