Johdanto
Viimeistään lukioon astuessaan nuoren on aika pohtia, että millaiseen työhön aikoo tulevaisuudessa hakea.

Tällöin omien mielenkiinnonkohteiden lisäksi on tärkeää miettiä, että millä tavalla haluaa omien arvojen näkyvän työelämässä.

TAT:n ''Nuorten tulevaisuusraportti 2020''- tutkimuksen ''Tärkeät tekijät tulevaisuuden alaa miettiessä''-tilastossa näkyvät keskeisimmät tekijät, jotka vaikuttavat lukiossa olevien tyttöjen ja poikien alan valintaan.

Sekä pojille että tytöille tärkeintä on tulosten mukaan sen, että heidän tuleva ammatinsa sisältää heitä kiinnostavia työtehtäviä.

Tämä on ymmärrettävää, sillä samalla alalla työskennellään usein useampi vuosi kerrallaan. Olisi hyvin raskasta joutua pitkäksi aikaa alalle, joka ei miellyttä.

Tämä selittää myös hyvän työskentelyilmapiirin suhteellisen suuren arvostuksen. Myös hyvä palkkaus ja etenemismahdollisuudet ovat arvostettuja alan piirteitä molempien sukupuolten keskuudessa, mistä voidaan päätellä, että nuoret ovat hyvin kunnianhimoisia.

Suomalainen nyky-yhteiskunta asettaa nuoret lähes samalle lähtöviivalle, minkä jälkeen menestyminen onkin kiinni omasta ahkeruudesta ja tuurista.