Johdanto
Oman mielipiteen ilmaiseminen on jatkuvasti tärkeässä roolissa, eikä ilman sitä voi pärjätä elämässä, sillä se on ainoa keino tuoda omat ajatukset esille.

Mielipiteen ilmaisua tarvitaan esimerkiksi koulussa, töissä, sekä ihan vain kavereiden kanssa keskustellessa.

Mielipiteen ilmaiseminen ei kuitenkaan aina ole ihan yhtä helppoa, vaan se tarvitsee taustalleen riittävän määrän rohkeutta.

Tämä johtuu siitä, että omat mielipiteet voivat erota hyvinkin paljon muiden mielipiteistä, minkä takia saattaa leimautua suhteellisen helposti.

Facebookissa 7.9.2014 julkaistussa Sauli Fayn kirjoittamassa päivityksessä käsitellään mielipiteen ilmaisua, sekä sitä miten sanotut asiat saattavat vaikuttavat muihin ihmisiin.

Ote
Mielipiteen ilmaiseminen ei ole kuitenkaan luonnistunut kaikille ihmisille itsestään selväksi taidoksi, sillä se vaatii todella paljon rohkeutta.

Fay kertoo päivityksessään, että hän oli ainoa, joka uskalsi puuttua kiusaamistilanteeseen, vaikka ympärillä oli paljon muitakin henkilöitä.

Tämä kuvastaa hyvin sitä, kuinka vaikeaa mielipiteen ilmaiseminen voi joillekin olla, sillä väärin ilmaistusta mielipiteestä voi samalla joutua itsekin ongelmiin.

Ihmisillä on myös monesti tapana olla puuttumatta muiden asioihin, mikä saattaa myös vaikuttaa siihen, miksi kaikissa tilanteissa ei välttämättä halua omaa mielipidettä ilmaista.

Ihmisiltä saattaa puuttua myös rohkeus ilmaista mielipiteitään, mikä näkyy esimerkiksi sosiaalisissa suhteissa.

Sillä usein, jos on vaikea uskaltaa sanoa asioita, on myös huomattavasti vaikeampaa tulla toimeen erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa esimerkiksi keskustellessa vieraiden ihmisten kanssa.

Pohtiessa mielipiteen ilmaisua ja sitä, miten eri ihmiset toimivat mielipiteen ilmaisua vaativissa tilanteissa huomaa helposti, kuinka vaikeaa se saattaa loppujen lopuksi olla.