Johdanto
Skulle det vara bättre skolmat skulle allt flera elever orka jobba hårdare med sina skolsaker.

Skolgång är viktig på tanke av ens framtid. För att fem gånger i veckan orka gå i skolan och vara på flera lektioner per dag skulle man verkligen behöva en bra, energigivande skolmat.

Flera elever bestämmer sig för att helt och hållet lämna bort skolmaten och hellre gå till butiken eftersom de inte gillar det de serveras. Det är förståeligt, vem egentligen vill äta någon vege lasagne eller kalkon bolognese.

Ote
Det är alltid mycket diskussion runt ungdomarnas välmående och orkande. Jag tror lösningen till detta kunde vara att staden skulle kunna sätta en minimi på ungefär 5 euro per matportion för skolelever.

Med detta kunde man få en mera så sagt ren mat portion som innehåller allt det en ung människa behöver för att kunna växa och orka.

Då kunde man kanske even till exempel minska mängden tillsatser och lägga till fullvärdiga och organiska råvaror.

Om barnens välmående verkligen är så viktigt, varför lyssnar man då inte på barnens förslag?