Mepschen | Reflektiopaperi | Arvosana 10

Johdanto
Amsterdamin väestörakenteen muutosta, kulttuurista diversiteettiä ja poliittista polarisaatiota käsittelevässä artikkelissaan Paul Mepschen kritisoi väitettä siitä, että aina vain laajempi monimuotoisuus edesauttaisi erilaisuuden normalisoitumista.

Kenttätyöstään ammentamaansa aineistoon nojaten Mepschen havainnollistaa, kuinka kulttuurisen kirjavuuden kasvu voi johtaa myös entistä ankarampaan vastakkainasetteluun ja rasismin lisääntymiseen yleismaailmallista yhtäläisyyttä syleilevän maailmankuvan synnyn sijaan.

Katkelma
Niin Hollannissa kuin muuallakin Euroopassa ja Yhdysvalloissa, maahanmuuttajien valtaväestöstä poikkeavat perhekoot aiheuttavat hermojen kiristystä ja ulkomaalaisten ylivallan pelkoa.

Mepschenin artikkelissa kuvataan, kuinka keskituloisten luokkaan kuuluvan, valkoisen amsterdamilaisen silmiin kaupungin rakenteelliset uudistukset saattavat näyttäytyä somaliperheiden aikaansaannoksilta;

pieniä ja edullisia vuokra-asuntoja puretaan paperilla ghettoutumisen ja alueiden elinvoimaisuuden vuoksi, mutta osa epäilee jälleenrakentamisen taustalla olevan vain halu valmistaa suurille somaliperheille sopivia asuntoja.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia