Johdanto
Paikallislehden etusivulla koreilee taas sankaritarina henkilöstä, joka on huonoista lähtökohdista huolimatta onnistunut saavuttamaan jonkin maineikkaan saavutuksen.

Media tuottaa jatkuvasti sankaritarinoita, jotka poikkeavat kuitenkin paljon tavanomaisen ihmisen elämästä.

Tällaiset tarinat pyrkivät luomaan toivoa ja ajatusta siitä, että kaikilla on mahdollisuus menestyä vaikeuksista huolimatta.

Sankaritarinat saattavat kuitenkin johtaa harhaan, sillä tarinoissa annetaan usein ymmärtää, että ihminen olisi pärjännyt elämässä vain oman asenteensa takia.

Ote
Mäkelä toteaakin kertomusten jakamisesta sosiaalisessa mediassa: “Yksilön kokemuksesta kertovat tarinat jaetaan edustuksellisina.

Samastuttavuus tekee kokemuksesta edustuksellisen.” Ihmisillä on biologinen tarve samaistua ja yhtyä muiden ihmisten kokemuksiin.

Tästä syystä median sankaritarinat halutaan saada koskettamaan mahdollisimman monia. Jos sankaritarina on liian kaukana tavallisesta ihmisestä sekä hänen kokemuksistaan ja arjestaan, samaistuminen voi olla vaikeaa.

Ilman samaistumista sankarintarina ei vaikuta uskottavalta tai mahdolliselta. Media onkin alkanut muodostaa sankaritarinoita niin sanotuista “arjen sankareista”, jotka ovat lähellä tavallisen ihmisen samaistumispintaa.

Hyvä esimerkki tästä on Kotipizzan julkaisema video “Jokaisen yrittäjän takana on tarina” (Youtube-videopalvelu, 28.4.2017) intohimoisesta yrittäjästä Olga Tychininasta.

Tychinina käsittelee videolla yrittäjyyttä ja asiakaspalvelua korosten yhteishenkeä ja toiselle mukavan mielen tuomista: “Se on parasta meidän töissä, että saa toisen ihmisen hymyilemään.”

Tällaiset arjensankarit kannustavat arjessa eteenpäin, luovat samaistumispintoja ja toivoa. Toisaalta joskus voi olla vaikea samaistua median luomiin sankaritarinoihin, jos omat kokemukset eivät vastaa median luomaa ihanne todellisuutta.

Sankaritarinoissa nostetaan usein yksittäinen henkilö jalustalle, jolloin muun valtaväestön kokemus ei välttämättä vastaa yksittäisen henkilön kokemusta.

Mäkelä määritteleekin, että kertomus kertoo miltä tuntuu olla tietty yksilö tietyssä mullistavassa tilanteessa.

Usein sorrummekin ajattelemaan, että sankarikertomukset yleistyisivät koskemaan suurempaa joukkoa, vaikka sankarikertomukset kertovat vain yhden tietyn henkilön kertomuksen.

Sankaritarinoissa jätetään myös usein manitsematta se tärkeä seikka, minkä takia joku on pärjännyt. Media jakaa sankaritarinoita esimerkiksi abiturienteista, jotka ovat valmistuneet huippuarvosanoin lukiosta.

Samaan aikaan median huomiotta jäävät ne oppilaat, joiden lähtökohdat ylioppilaskirjoituksiin voivat olla kehnot. Taustalla voi olla esimerkiksi erilaisia mielenterveyshäiriöitä tai muita ongelmia elämän eri osa-alueilla.

Valitettavasti usein median sankaritarinat ovatkin yksinkertaistettuja ja pelkistettyjä kertomuksia, joissa ihannoidaan yli-ihmisyyttä ja tehokkuutta.

Median luomat sankaritarinat ovat kuitenkin myös tärkeitä, sillä ne antavat meille välineen pohtia, kuka olen ja mihin olen menossa.

Mäkelä toteaakin, että somen avulla rakennamme narratiivista identiteettiämme. Tämä tarkoittaa sitä, että erilaiset kertomukset omasta elämästämme jäsentävät elettyä elämää ja luovat jatkuvuutta.