Johdanto
Markkinointi ja myynti ovat jokaisen menestyvän liiketoiminnan olennainen osa. Markkinointi on prosessi, jolla mainostetaan tuotetta tai palvelua potentiaalisille asiakkaille, kun taas myyntiin kuuluu tuotteen tai palvelun tosiasiallinen myynti näille asiakkaille.

Sekä markkinointi että myynti ovat tärkeitä asiakkaiden houkuttelemiseksi ja säilyttämiseksi sekä tulojen ja voittojen luomiseksi.

Yksi markkinoinnin ja myynnin tärkeimmistä eduista on, että ne auttavat yrityksiä lisäämään bränditietoisuutta.

Markkinointitoimet, kuten mainonta, suhdetoiminta ja sosiaalinen media, voivat auttaa levittämään sanaa yrityksestä ja sen tuotteista tai palveluista, mikä voi houkutella uusia asiakkaita ja rakentaa uskollisuutta olemassa olevien keskuudessa.

Yhdysvaltojen nopeatempoisilla ja erittäin kilpailluilla markkinoilla yritykset luottavat markkinointiin houkutellakseen ja pitääkseen asiakkaita, tuottaakseen tuloja ja voittoja ja saavuttaakseen viime kädessä pitkän aikavälin menestystä.

Perinteisistä markkinointikanavista, kuten painetusta ja televisiomainonnasta, uudempiin menetelmiin, kuten sosiaaliseen mediaan ja sähköpostimarkkinointiin, yhdysvaltalaiset yritykset käyttävät monenlaisia strategioita ja taktiikoita tavoittaakseen kohdeyleisönsä ja mainostaakseen tuotteitaan tai palveluitaan.