Johdanto
Hyvinvointi on jakautunut epatasaisesti maapallolla. Varallisuus on siis jakautunut maailmassa hyvin epatasaisesti. Ihmisten hyvinvointiin vaikuttavat mm.

Raha, koulutus, âanestâminen vaaleissa, laakitys tai ilmaista vapaasti mielipiteensa. Maailman on jaettu rikkaisiin maanosiin ja kdyhiin maanosiin.

Rikkaat maanosat ovat Eurooppa, Pohjois- Amerikka ja Australia. Kdyh9t maanosat ovat Afrikka, Aasia ja Etelâ-Amerikka. Tâma on kuitenkin harhaan johtava, sillâ Japani on rikas valtio ja Nepal koyhâ.

Koyhyydella tarkoitetaan useimmiten sita, etta ihmisella on kaytettavissa liian vahan rahaa elamiseen. Talloin heidan elintasonsa on alhainen.

Kun vertaillaan eri valtioiden varallisuutta, puhutaan bruttokansantuotteesta eli BKT:sta. BKT kertoo, kuinka paljon valtiossa on tuotettu tavaroita ja palveluita vuoden aikana rahassa mitattuna.