Johdanto
Maailmankatsomukseen vaikuttavat monet erilaiset tekijät. Varsinkin nuori, joka vasta aloittaa tutkia omaa ideologiaa ja maailmaa on hyvin herkkä ympärillä tapahtuviin asioihin.

Jos mietitään yleispätevästi, niin kulttuuri ja yhteiskunta on kaksi isointa asiaa, joista riippuvat kaikki muut vaikuttavat tekijät.

Ote
Kulttuuri ja yhteiskunta ovat vanhimmat ja aina käsikädessä menevät asiat, joilla on suurin vaikutus ihmisen maailmankatsomukseen.

Koska perhe, tiede, taide ja media riippuvat juuri kulttuurista ja yhteiskunnasta on tärkeätä ymmärtää kaikkien näiden välistä suhdetta.

Kulttuuri on mielestäni suurin vaikuttava tekijä. Siitä riippuvat ihmissuhteiden, yksilöiden ja monien muittenkin arvot.