Johdanto
Kun maailman kaikkeutta tutkitaan niin vodaan havaita, että se koostuu monista galakseista ja ne koostuvat monista eri tähdistä, joilla on oma aurinkokunta.

Loppuen lopuksi tähdilläkin on oma elin ikä. Eli kun sanotaan että tähti kuolee, tarkoitetaan sen sammumista. Mutta niitä syntyy aina enemmän ja enemmän.

Tähti syntyy, kun avaruudessa olevat kaasuja pölypilvet, kutistuvat kasaan gravitaation vaikutuksessa. Joka kerta kun se kutistuu pienemmäksi niin sen paine ja lämpötila kasvaa sisällä.

Joka johtaa ajan myötä Fuusioitumiseen. Eli kun vety-ytimet yhdistyvät heliumytimiksi, jonka seurauksena tähti alkaa tuottaa energiaa.

Ote
Musta aukko on tihein aines mikä löytyy. Sen vetovoima on niin suuri, että siltä ei pystyisi pakenemaan edes valon nopeudella. Mustalla aukolla viitataan siihen, että ne ovat niin tiheitä, että valokaan ei pääse niistä pois. Aukko viittaa siihen, että se luo suuren neliulotteisen äärettömän syvän kuopan.

Nykykäsityksen mukaan tämä kaikki alkoi 13.8miljardia vuotta sitten. Kun kaikki aines oli tiivistynyt erittäin suurmassaseksi pisteeksi, joka johti sen räjähdykseen.

Alkuräjähdyksen jälkeen aines jäähtyi ja siitä alkoi maailmankaikkeus. Tämän seurauksena alkuvaihe oli pelkkää säteilyä, jonka jälkeen alkoi syntyä kvarkkeja jäähtyneestä massasta.