Johdanto
Nykyisetä maailmankaikkeutta tarkkailessa voi huomata, että se koostuu lähinnä galakseista.

Galaksit eivät ole aina olleet näin suuria, koska tähdet joita sielä on, on syntynyt pikkuhiljaa. Tähdillä on myös omat elinajat ja kun aika loppuu ne kuolevat.

Ote
Kun tähti tuottaa energiaa fuusioiden avulla, sitä kutsutaan pääsarjan tähdeksi. Kun tähti on pääsarjavaiheessa, se on silloin sen elikaaren pitkäkestoisimmassa ja rauhallisimmassa vaiheessa.

Vaiheen kesto riippuu tähden massasta. Keskikokoisten tähtien pääsarjavaihe kestää noin kymmenen miljardia vuotta.

Kun fuusioreaktiossa kaikki tähtien vety on käytetty loppuun, tähti alkaa fuusioitua yhä raskaampien alkuaineiden kanssa.