Johdanto
Maailman luonteesta ja olemassaolosta puhuttaessa täytyy palata metafyysiikan pariin( ja sen sisältämään käsitteistöön).

Filosofiassa kiistaa olemassaolosta käydään etenkin materialismin ja idealismin välillä. Materialisti uskoo, että maailma koostuu konkreettisista asioista, kun taas idealisti ajattelee maailman koostuvan ideoista.

Sisällysluettelo
1. Onko maailma niin kuin se on meistä riippumatta?

Ote
Nämä ideat ovat aistihavaintojemme käsittämättömissä ja vain järjen tavoiteltavissa. Idealismin ja materialismin yhdisti ranskalainen filosofi Rene Descartes.

Descartes esitti, että todellisuudelle on ikään kuin kaksi puolta; hengellinen ja materiasta koostuva.

Materialismi on saanut luonnontieteiden tuen. Kaiken uskotaan oikeastaan toimivan jonkin selkeiden tapahtumien seurauksena, joita voidaan tutkia.