Johdanto
Painavatko varakkuus ja yhteiskunnan viihtyvyys vaakalaudalla enemmän kuin planeettamme hyvinvointi? Ilmastonmuutos, ympäristöystävällisyys ja eläinten oikeudet ovat nousseet keskeisiksi puheenaiheiksi nykyaikana.

Käytämme niukkia resurssejamme ihan kuin voisimme lunastaa uuden maapallon hyllyltä nykyisen pilaantuessa. Kuljemme diktaattoreina, kaikkivaltiaina.

Ote
Eläinteollisuus kokonaisuutena on yksi suurimmista saastuttajista ollessaan massiivinen tuotantoala ja leimaantuessaan usein niin epäekologiseksi kuin epäeettiseksikin.

Esimerkiksi monet lihan massatuotantolaitokset eivät ainoastaan pidä kymmeniä tuhansia eläimiä ahtaissa, luonnottomissa oloissa, mutta myös fyysisesti tuottavat hälyttävän määrän haitallisia ympäristökaasuja ja muita saasteita.

Nykyään on tosin nousevassa trendissä suosia ekologisesti ja eettisesti tuotettuja, mutta silti nämä luontoa vahvasti kuormittavat linjat eivät ole katoamassa mihinkään.