Johdanto
Lyhytelokuva “Lasikatto” kuvaa sukupuolten välisiä eroja työelämässä. ”Lasikatto” tulee suoraan yhteiskunnassa vallitsevasta ilmiöstä; lasikatosta.

Se viitta naisten eriarvoisiin mahdollisuuksiin edetä urallaan. Termi tulee yleensä ilmi, kun puhutaan yritysten korkeampiarvoisista paikoista johtoportaassa.

Lyhytelokuvan tarkoituksena on tuoda ilmiötä esille visuaalisesti ja sitä kautta vaikuttaa sen esiintymiseen ajatuksia herättävänä. Lyhytelokuva on suunnattu kaikille, lukuun ottamatta lapsia sen huumorin vuoksi.

Lyhytelokuvan tyypillisiä ominaisuuksia ovat lyhyet kohtaukset ja nopea tempo, jotka johtuvat elokuvan pituudesta. Tässä elokuvassa kohtauksia on yhteensä yhdeksän, jotka suurin osa kestävät alle minuutin.

Ote
Dialogien aikana voi huomata otoksien vaihtelun ripeyden. Kuvien rajaus vaihtelee laajasti. Kuvakoko voi vaihdella jopa repliikin aikana.

Esimerkiksi lyhytelokuvan toisessa kohtauksessa kuvakoko pysyy normaalina henkilön puhumisen ajan. Mutta kuvakoko lähenee usein ennen repliikin aloittamista tai sen lopettamisen jälkeen.

Tämä on keino korostaa hahmon reaktioita. Tämä reaktioiden kuvaus korostaa lyhytelokuvassa esiintyvää komediaa, ironiaa ja tunteita.

Elokuvassa on käytetty värimaailmaa ja valaistusta niin, että se lisää humoristista tunnelmaa. Valaistus on kirkas ja eloisa, mikä on tyypillistä tälle genrelle.

Valaistus ja värienkäyttö luo leikkisän tunnelman, joka toimii vastakohtana vakavalle ja ajankohtaisesti ongelmalliselle teemalle.