Luonnontieteellinen tutkimus | Essee | Arvosana 9

Johdanto
Luonnontieteellinen tutkimus on pääasiassa empiiristä tutkimusta, jossa pyritään selittämään havaittuja ilmiötä mittaamalla ja tekemällä mittauksista johtopäätöksiä.

Katkelma
Kun tunnetaan bakteerin soluseinän rakenne, voidaan kehittää lääkkeitä, jotka estävät sen uusiutumista.

Näin lääkkeellä voidaan estää tautia aiheuttavien bakteerien lisääntyminen elimistössä. Luonnontieteellinen tutkimus etenee tiettyjen vaiheiden kautta.

Tarkoitus on, että tutkijat voivat myös toistaa tutkimuksia toisistaan riippumatta, ja näin varmistaa ja testata saatuja tuloksia.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia