Lukutaidon merkitys yhteiskunnassa | Essee | Arvosana 10

Johdanto
Lukutaito on yksi tärkeimmistä taidoistamme. Vain lukemalla opimme käsittelemään tietoa loogisesti, analyyttisesti sekä kognitiivisesti.

Pelkkä tekninen lukutaito ei riitä, vaan sen ohella on osattava analysoida, tulkita ja ymmärtää luettua tekstiä.

Katkelma
Suomi on valittu maailman lukutaitoisimmaksi maaksi. Suomessa kirjojen saatavuus, opetusjärjestelmä ja sanomalehtien lukeminen kuuluivat kriteereihin, joiden perusteella Suomi on ensimmäisenä.

Kaikilla mailla ei ole tarjota kansalaisilleen yhtä hyviä kirjastopalveluita kuin Suomella sekä opetusjärjestelmä eroaa hyvällä tavalla muiden maiden järjestelmistä.

Suomalaisen lukutaidon heikkenemistä on seurattu tarkasti, ja sen tilanteesta on tehty lukuisia tutkimuksia.

Varsinkin peruskoulujen lukutaitoa on selvitetty laajasti, mutta toisen asteen opiskelijoiden tilannetta ei ole seurattu juuri lainkaan.

Kuten ammattikoulun, jonka suorittaa puolet ikäluokasta. Tästä joukosta löytyvät suurilta osin ne, joilla ei ole niin hyvää lukutaitoa.

Ammattikoulujen äidinkielen opetusta on vähennetty jo vuosien ajan, mutta sen seurauksia ei oteta huomioon tai sitten niistä ei vain tiedetä.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia