Ote
Luonnolliset luvut(ℕ): Luonnollisia lukuja ovat tavalliset, arkipäiväiset luvut, joilla ilmaistaan lukumäärää, kuten “1” eli yksi. Luonnollisia lukuja voidaan varsin 'luonnollisesti' laskea yhteen ja kertoa keskenään.

Esimerkiksi 2+3= 5 ja 2*3=6. Tämä toimii koska kaikilla luvuilla on oma suuruusjärjestys kuten 2<3 ja 3<4.

Luonnollisilla luvuilla on kolme päätarkoitusta. Niillä voidaan esimerkiksi kertoa kappaleiden lukumäärää eli kardinaalia, esim. “luokassa on 30 opiskelijaa”

Luvuilla voidaan myös nimetä asioita, esimerkiksi bussilinjat, kuten bussilinja “550” tai “54”.

Luvuilla voida myös ilmaista kappaleen järistystä eli ordinaalia latinan sanasta “ordinaalis-” eli järjestys.

Esimerkiksi urheilussa voidaan ilmaista maaliintulojärjestys nopeimmalle numero “yksi”, toiseksi nopeimmalle numero “2” ja niin edelleen.

Luonnolliset luvut eivät mene negatiivisen puolelle vaan siihen sisältyvät luvut {0,1,2, 3,...,∞}. (Nikita)

Lähtheet:https://fi.wikipedia.org/wiki/Luonnollinen_luku

Kokonaisluvut (ℤ): Kokonaislukujen joukko muodostuu luvusta 0, sitä suuremmista luvuista ja niiden vastaluvuista.

Kuten myös luonnollisilla luvuilla, kaikilla kokonaisluvuilla voidaan ilmaista asioiden tai kappaleiden lukumäärää.

Erona luonnollisiin lukuihin on se, että kokonaisluvut voivat myös kuvata puuttuvien asioiden lukumääriä.

Esimerkiksi:
“Minulla ei ole omenoita ja tarvitsen 10 omenaa. Minulla on siis -10 omenaa.”

(Merkintä -10 kuvaa lyhennettynä vähennyslaskua 0-10 = 0+(-10))

Negatiivisille luvuille on keksitty historiassa. erilaisia selityksiä, kuten velkojen kuvaamista.