Sisällysluettelo
Lukujoukot
- Luonnolliset luvut(ℕ):
- Kokonaisluvut (ℤ):
- Rationaaliluvut (ℚ):
- Reaaliluvut(ℝ

Ote
Luonnolliset luvut(ℕ): Luonnollisia lukuja ovat tavalliset, arkipäiväiset luvut, joilla ilmaistaan lukumäärää, kuten “1” eli yksi. Luonnollisia lukuja voidaan varsin 'luonnollisesti' laskea yhteen ja kertoa keskenään.

Esimerkiksi 2+3= 5 ja 2*3=6. Tämä toimii koska kaikilla luvuilla on oma suuruusjärjestys kuten 2<3 ja 3<4.

Luonnollisilla luvuilla on kolme päätarkoitusta. Niillä voidaan esimerkiksi kertoa kappaleiden lukumäärää eli kardinaalia, esim.

“luokassa on 30 opiskelijaa” Luvuilla voidaan myös nimetä asioita, esimerkiksi bussilinjat, kuten bussilinja “550” tai “54”.