Lukujoukot | Essee | Arvosana 9

Sisällys
Lukujoukot
- Luonnolliset luvut(ℕ):
- Kokonaisluvut (ℤ):
- Rationaaliluvut (ℚ):
- Reaaliluvut(ℝ

Katkelma
Luonnolliset luvut(ℕ): Luonnollisia lukuja ovat tavalliset, arkipäiväiset luvut, joilla ilmaistaan lukumäärää, kuten “1” eli yksi. Luonnollisia lukuja voidaan varsin 'luonnollisesti' laskea yhteen ja kertoa keskenään.

Esimerkiksi 2+3= 5 ja 2*3=6. Tämä toimii koska kaikilla luvuilla on oma suuruusjärjestys kuten 2<3 ja 3<4.

Luonnollisilla luvuilla on kolme päätarkoitusta. Niillä voidaan esimerkiksi kertoa kappaleiden lukumäärää eli kardinaalia, esim.

“luokassa on 30 opiskelijaa” Luvuilla voidaan myös nimetä asioita, esimerkiksi bussilinjat, kuten bussilinja “550” tai “54”.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia