Lukeminen kannattaa | Essee | Arvosana 7

Johdanto
Kirjallisuuden lukemisesta on ihmiselle monenlaista hyötyä. Kirjojen lukemisella on sosiaalisia- sekä fysiologisia positiivia vaikutuksia.

Lukeminen vähentää mm. stressiä, parantaa sosiaalisia taitoja, rikastaa kieltä ja mahdollistaa matkustamisen maailmoihin, jonne fyysisesti ei pääse.

Tiede-lehden toimittaja Mikko Puttonen kertoo artikkelissaan ”Lue romaani, tajua muita” lukemisen positiivisista vaikutuksista.

Katkelma
Lukeminen lisää myös luovuutta. Fiktiokirjallisuuden lukeminen herättää omia ajatuksia ja laajentaa mielikuvitusta. Kirjat avaavat myös ovia maailmoihin, jonne et fyysisesti voisi matkustaa.

Omien ajatuksien ja maailmoiden lisäksi kirjat herättävät tunteita, kuten suvaitsevaisuutta. Puttonen toteaakin viitaten Ohion yliopiston tutkijoihin, että samaistuminen johonkin kirjan henkilöön voi muuttaa lukijan asenteita.

Ohiolaistutkimuksessa nuoret miehet olivat halukkaampia äänestämään sen jälkeen, kun he olivat lukeneet kirjan miehestä, joka meni äänestämään.

Puttonen kertoo, että aivokuvaukset paljastavat, että paneutuvat lukijat käyttävät laajasti molempia aivopuoliskojaan.

Lukija ei pelkästään vastaanota kirjoittajan kertomaa, vaan vertaa sitä aikaisemmin hankkimaansa tietoon, erittelee sitä ja vahvistaa omaa ajatteluaan.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia