Johdanto
Eurooppalaisten tekemät löytöretket aiheuttivat monissa ”löydetyissä” maissa väestöromahduksen, joka vaikutti kyseisiin maihin vielä vuosikymmenien jälkeenkin.

Lisäksi eurooppalaisten ryöstäessä jalometalleja kyseiset maat köyhtyivät eurooppalaisten kustannuksella, ja maiden kehitys oli tapahtumien jälkeen hidasta johtuen eurooppalaisten tuomista taudeista sekä köyhyydestä.

Ote
Eurooppalaisten löytöretkien ansiosta kuitenkin maailma pieneni ja kauppaa alettiin käymään eri maanosien välillä.

Tästä on erinomainen esimerkki Atlantin kolmiokauppa, jossa Euroopasta vietiin Afrikkaan tuotettuja tuotteita, kuten Kangasta ja saippuaa, Afrikasta vietiin Amerikkaan orjia ja Amerikasta jalometalleja orjista Eurooppaan.

Tämän seurauksena orjakauppa lisääntyi enemmän, kuin koskaan ennen ja orjuus oli yleistä, kunnes se kiellettiin ensimmäisenä Englannissa vasta 1800-luvulla.