Johdanto
Tunnereaktiossa vahvasti mukana oleva aivoalue on isoaivojen reunaosissa ympäröiden aivorunkoa sijaitseva limbinen-järjestelmä ja erityisesti siihen kuuluva mantelitumake.

Limbinen-järjestelmä on tunteiden lisäksi merkittävästi osallisena myös motivaatiossa ja oppimisessa. Aivojenkuvantamisella ollaan havaittu mantelitumakkeen aktivoituminen katsellessa tunnepitoisia asioita, kuten valokuvia, videoita tai läheisiä ihmisiä.

Mantelitumake on erityinen pelon tunnereaktion muodostumisprosessissa. Pelko on yksi universaaleista perustunteista, jota ilmenee kaikkialla syntymästä lähtien. Muita perustunteita on esimerkiksi suru, viha ja ilo. Tunne ei ole opittu kulttuurin välityksellä.

Evoluutiopsykologian näkökulmasta tunnereaktiot ovat olleet välttämättömiä selviytymisen edellyttäjiä. Tunnereaktio muodostuu aivojen yhteistoiminnan lisäksi kehon fysiologisten reaktioiden, tilannetekijöiden sekä kognitiivisen tulkinnan tuloksena.

Eri psykologian tutkijoiden kehittämät tunneteoriat eroavat näkemyksissään seuraako fysiologisista reaktioista kognitiivinen tulkitsemisprosessi ja sen seurauksena tunnekokemus, vaiko ensin tulkinta tilanteesta ja sen seurauksena fysiologiset reaktiot, kuten sympaattisen hermoston aikaan saama nopea sydämensyke ja hengityksen tiheys.