Johdanto
Urheilu vapauttaa mielihyvää ja stressiä. Se on arkinen tarve ihmiselle. Monelle päivä ilman urheilua kuulostaa tyhjältä.

Urheilu vaikuttaa henkilön minäkuvaan ja vahvistaa itsetuntoa. Sillä on lukuisia positiivisia vaikutuksia henkiseen, fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.

Mutta urheilu ei kuitenkaan aina vaikuta pelkästään positiivisesti henkiseen hyvinvointiin. Ihminen voi tehdä urheilusta negatiivisenkin tekijän.

Ote
Aki Hintsan tietokirja Voittamisen anatomia on julkaistu vuonna 2015. Kirjassa syvennytään urheilun ja liikkumisen henkiseen puoleen.

Aki Hintsa käsittelee tietokirjassaan masennusta urheilijoiden keskuudessa. Keskimääräisesti liikuntaa aktiivisesti harrastavat kärsivät vähemmän masennuksesta, kuin ihmiset jotka eivät liiku ollenkaan.

Yksi syy ei liikkuvien masennukseen on juuri se, että he eivät liiku. Silloin henkilön itsetunto alenee ja hän ei pidä itseään muiden veroisena.

Hintsakaan ei väitä masennuksen olevan yleisempää urheilijoilla, vaan sanoo sen olevan luultua yleisempää.