Liikunta | aktiivisuuden lisääminen | Essee | Arvosana 8

Johdanto
Yhteiskunta voi edistää kansalaisten liikkumista monilla eri tavoilla. Kansalaisten liikunta-aktiivisuuden edistämisellä on todella positiivinen vaikutus kansanterveyteen ja-talouteen.

Katkelma
Kansalaisten tiedottamisella ja valistamisella voidaan lisätä liikunta-aktiivisuutta. Liikunnan tärkeyden korostaminen koulujen liikuntatunneilla ja terveystiedon tunneilla ja koulussa muutenkin on tärkeää

jotta kaikki nuoret varmasti tietävät liikunnan tärkeydestä. Erilaisilla kampanjoilla voidaan lisätä kansalaisten tietoa liikunnan hyödyistä sekä liikuntamahdollisuuksista.

On myös tärkeää lisätä kansalaisten kriittisen ajattelun taitoa, jotta he osaavat erottaa oikean tiedon väärästä terveystottumuksiin liittyen.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia